Jumal Jehoova lõi tähed ning Maa ja kõik, mis Maa peal on.

 

„Alguses lõi Jumal taevad ja Maa“

1. Moosese 1:1

Kuid kes tegelikult maailma valitseb tänapäeval?

Kas

  • Jumal?

  • inimesed?

  • keegi muu?

„kogu maailm on Tigeda võimuses“

1. Johannese 5:19

 

„Laimaja on patustanud algusest peale. Jumala poeg tuligi selleks, et teha lõpp Laimaja tegudele

1. Johannese 3:8

Jeesus andis oma elu lunaks inimkonna eest. Lunastuse kaudu teeb Jumal meile võimalikuks igavese elu.

Matteuse 20:28

„Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu

Johannese 3:16

 

Jumala kuningriik muudab Maa paradiisiks.
Inimesed on siis tõeliselt õnnelikud.

Luuka 23:43, Ilmutus 2:7

 

„Ma nägin uut taevast ja uut maad

[…]

Jumal ise on koos nendega.

Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist
ja enam ei ole surma
ega leinamist,
hädakisa ega valu.
Kõik endine on möödunud.

[…]

Ma teen kõik uueks!““

Ilmutus 21:1-5